Ny rapport: Vem tar ansvar för AI?

Rättslig reglering för att motverka riskerna med AI

Fyra år med Datainspektionen

Uppdraget i insynsrådet avslutat

Festskrift till H-G Axberger

Artikel om yttrandefriheten i sociala medier