CV

Oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt.

Jag intresserar mig för juridiken i en digital miljö. Under senare år har jag bl.a. arbetat med dataskydd/GDPR, digital upphovsrätt, e-förvaltningsjuridik, it-avtal, offentlighetsprincipen, öppna data och fria licenser, yttrandefrihet och ansvar på nätet, nätneutralitet, medie- och plattformsreglering samt juridiken kring AI och big data.

Jag har en bakgrund från Stockholms universitet där jag har undervisat och forskat i rättsinformatik.

Under lång tid har jag även arbetat som rådgivare, bl.a. med rättsutredningar, strategisk juridisk rådgivning, utformning av regelverk samt tvistlösning.

Föredrag och utbildningar upptar en relativt stor del av min tid. Jag fokuserar på fördjupningsutbildningar och nyhetsuppdateringar.

Under de senaste åren har jag deltagit som expert i flera statliga utredningar.
● Digitaliseringsrådet (2011-2014)
● Digitaliseringskommissionen (2012-2014)
● Yttrandefrihetskommittén (2011-2012)
● Mediegrundlagskommittén (2014-2016
● Dataskyddsutredningen (2016-2017)
● Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (2017-2018)
● Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (2018-2019)

Uppdrag i urval
  • Oberoende rådgivare och forskare (Firma Daniel Westman)
  • Ordförande för Svenska föreningen för upphovsrätt (2023-, vice ordförande 2020-2023, sekreterare 2002-2020)
  • Svenska redaktör för Lov&Data (nordisk it-rättslig tidskrift)
  • Medlem av Internetstiftelsens Policyrådgivningsgrupp (PRG)
  • Medlem av Datainspektionens insynsråd (2016-2020)
  • Styrelseledamot i Sveriges författarfond (utsedd av regeringen) (2015-2021)