PUBLIKATIONER

Här kan mina artiklar från senare år laddas ner. Kortare texter finns under "Blogg".
En fullständig publikationsförteckning kommer inom kort.

Titel
Publikation
DATUM
TitelSociala medier – yttrandefrihet och ansvar
PublikationOrd och rätt. Festskrift till Hans-Gunnar Axberger / [ed] Anna Skarhed, Johan Hirschfeldt, Mikael Ruotsi, Daniel Westman, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2020, s. 675-704.
DATUM
2020-01-22
TitelVad är fel med GDPR? Beskrivning av näringslivets utmaningar samt några förslag på förbättringar
PublikationRapport för Svenskt Näringsliv (tillsammans med Martin Brinnen).
DATUM
2020-01-14
TitelDen fjärde industriella revolutionen
– en immaterialrättslig introduktion
PublikationNordiskt immateriellt rättsskydd (NIR) 2019 nr 1, s. 131-151.
DATUM
2019-04-10
TitelNya utmaningar för för medierätten
PublikationLiber Amicorum Jan Rosén / [ed] Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2016, s. 853-882
DATUM
2016-02-06