PUBLIKATIONER

Här kan mina artiklar och rapporter från senare år laddas ner. Kortare texter finns under "Blogg".
En fullständig publikationsförteckning kommer inom kort.

Titel
Publikation
DATUM
TitelVad är fortfarande fel med GDPR? Förslag som minskar byråkratin och stärker konkurrenskraften. November 2022
PublikationRapport för Svenskt Näringsliv (tillsammans med Martin Brinnen).
DATUM
2022-11-30
TitelVem tar ansvar för AI? Gällande lagstiftning, framlagda reformförslag och övergripande analys
PublikationRapport för Svenskt Näringsliv
DATUM
2021-04-01
TitelSociala medier – yttrandefrihet och ansvar
PublikationOrd och rätt. Festskrift till Hans-Gunnar Axberger / [ed] Anna Skarhed, Johan Hirschfeldt, Mikael Ruotsi, Daniel Westman, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2020, s. 675-704.
DATUM
2020-01-22
TitelVad är fel med GDPR? Beskrivning av näringslivets utmaningar samt några förslag på förbättringar
PublikationRapport för Svenskt Näringsliv (tillsammans med Martin Brinnen).
DATUM
2020-01-14
TitelDen fjärde industriella revolutionen
– en immaterialrättslig introduktion
PublikationNordiskt immateriellt rättsskydd (NIR) 2019 nr 1, s. 131-151.
DATUM
2019-04-10
TitelNya utmaningar för för medierätten
PublikationLiber Amicorum Jan Rosén / [ed] Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2016, s. 853-882
DATUM
2016-02-06