UTREDNINGAR & RÅDGIVNING

Exempel på uppdrag från senare år:

● Kvalificerade rättsutredningar inom it- och medierätt, t.ex. dataskydd/GDPR, digital upphovsrätt, e-förvaltningsjuridik, it-avtal (t.ex. molntjänster), offentlighetsprincipen, öppna data/fria licenser, yttrandefrihet, ansvarsfrågor på nätet och mediereglering.

● Rättsutlåtanden och second opinions.

● Strategisk juridisk rådgivning på it-och medieområdet.

● Fristående juridisk granskning av verksamheter, t.ex. myndigheters it-användning.

● Tvistlösning, t.ex. på it-avtalsområdet.

● Framtagande av förslag till författningsändringar samt biträde vid utarbetande av remissvar.

● Utarbetande av standardavtal, uppförandekoder, rättsliga vägledningar etc.

● Juridisk kravställning i samband med utveckling och upphandling av it-system.

● Rättsliga rapporter om nya tekniska fenomen.

● Förtalsbedömningar.