BLOGG

Här publiceras kortare texter. Vissa är tidigare publicerade på annat håll.

Bör de sociala medierna regleras för att skydda demokratin?

Ledare i Lov&Data om en "enkel" lösning för att "rensa upp på nätet"

"Rätten till data"

Kort ledartext i Lov&Data om ett mångtydigt och vagt uttryck

En ny fas för dataskyddet

Krönika för Karnov Nyheter (februari 2019)

Glöm inte insamlingen av personuppgifter på webbplatsen!

Om personuppgiftsbehandling vid användning av "pixlar", "gilla-knappar" m.m.

Datalagringens framtid

Krönika i Lov&data juni 2017.