BLOGG

Här publiceras kortare texter. Vissa är tidigare publicerade på annat håll.

AI Act – rätt sätt att reglera AI?

Kort kommentar till EU-kommissionens förslag till ny förordning

AI och juridik – “same same but different”

Ledare i senaste numret av Lov&Data

Bör de sociala medierna regleras för att skydda demokratin?

Ledare i Lov&Data om en "enkel" lösning för att "rensa upp på nätet"

"Rätten till data"

Kort ledartext i Lov&Data om ett mångtydigt och vagt uttryck

En ny fas för dataskyddet

Krönika för Karnov Nyheter (februari 2019)

Glöm inte insamlingen av personuppgifter på webbplatsen!

Om personuppgiftsbehandling vid användning av "pixlar", "gilla-knappar" m.m.

Datalagringens framtid

Krönika i Lov&data juni 2017.