CopyrightVisby

Publicerat 2019-09-09

Nordiskt upphovsrättssymposium på Gotland

Den 4-6 september 2019 anordnade Svenska Föreningen för Upphovsrätt det XVII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet i Visby. Temat för symposiet var: ”Finns en nordisk upphovsrätt? Om EU-rättens genomslag och utrymmet för nationella särdrag”.

Inläggen finns tillgängliga på CopyrightVisbys webbplats.