Juridisk expert: Nya datalagringslagen väldigt lik den som underkändes av EU

Publicerat 2019-03-01

Intervjuad i Computer Sweden

Kommenterar lagrådsremissen där det föreslås nya datalagringsregler i Computer Sweden.