Dataskyddet 50 år: Ny antologi

Publicerat 2024-02-09

Artikel om dataskyddets metodfrågor

Under 2023 fyllde dataskyddslagstiftningen 50 år. Datalagen (1973:289) var världens första nationella lagstiftning som reglerade datoriserad behandling av personuppgifter på ett heltäckande sätt. Lagen ersattes 1998 av personuppgiftslagen (1998:204) som i sin tur upphävdes 2018 när EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR) började tillämpas.

För att fira detta har jag tillsammans med en redaktionskommitté bestående av Martin Brinnen, David Törngren, Sören Öman och Cecilia Magnusson Sjöberg och en stor författargrupp arbetat med en antologi som beskriver dataskyddets historia, aktuella problem och framtid. Läs mer om projektet här.

Nu är boken utgiven och den blev riktigt fin (eddy.se är ansvarig för produktionen). Boken kan beställas på dataskyddet.se. Bidragen finns också publicerade open access.

Mitt bidrag i antologin heter Dataskyddets metodfrågor. Artikeln utgör en introduktion till dataskyddets rättskällor och till hur regelverket ska tolkas.