Fyra år med Datainspektionen

Publicerat 2020-05-08

Uppdraget i insynsrådet avslutat

Efter fyra år har jag nu lämnat Datainspektionens insynsråd. Det har varit ett intressant och givande uppdrag.

Insynsråd är en lite speciell institution som skapades när det blev vanligare med s.k. enrådsmyndigheter (myndigheter som leds av en chef istället för av en styrelse). Insynsrådet är inte beslutande utan har istället till uppgift att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd.

Man kan utan att överdriva säga att det har varit fyra turbulenta år för Datainspektionen; ny dataskyddslagstiftning, delvis nytt uppdrag, nya arbetssätt (bl.a. inom EU) och många nya medarbetare (samt tre olika generaldirektörer).

Allt har naturligtvis inte fungerat smärtfritt. Nu tycker jag dock att myndigheten är på rätt väg på de flesta områden. Men även fortsättningsvis måste förstås arbetssätt utvecklas och nya prioriteringar göras för att myndigheten ska få bästa utväxling av de förhållandevis begränsade resurserna.

Statskontoret gör för närvarande en analys av Datainspektionen på regeringens uppdrag och till nästa år har det aviserats ett namnbyte (till Integritetsskyddsmyndigheten).