AI och data som en resurs

Publicerat 2022-11-11

Nya rättsliga utbildningar

Många organisationer intresserar sig för AI, kraftfull dataanalys och sakernas internet (internet-of-things). Jag har tagit fram två nya utbildningar som ger en översikt över hur den rättsliga regleringen kan tillämpas på dessa företeelser och som beskriver den nya lagstiftning som är på gång, t.ex. AI Act. En kurs är inriktad på privat sektor och en på offentlig sektor.