Den fjärde industriella revolutionen – en immaterialrättslig introduktion

Publicerat 2019-03-28

Ny artikel i NIR.

I det senaste numret av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) har jag med en artikel som försöker sätta AI, big data och internet of things i ett rättsligt sammanhang. Tyngdpunkten ligger på immaterialrättsliga aspekter (upphovsrätt, patent, databasskydd och företagshemligheter), men jag ger också en översikt över andra rättsliga frågeställningar som aktualiseras och för vissa principiella resonemang om juridikens roll.

Artikeln kan laddas ner här.