SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Publicerat 2018-02-15

Expertuppdrag avslutat

Under de senaste dryga tio åren har jag varit expert i flera statliga staliga utredningar. Det är givande att vara med när lagar och policies formas. Förhoppningvis har jag också kunnat bidra med viss kunskap och kanske någon konstruktiv lösning.

Idag har den senaste utredningen lämnat sitt betänkande SOU 2018:6, Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott. Förutom skärpta straff för de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och varumärkesintrång föreslår den särskilda utredaren, justitierådet Dag Mattsson, ändrade åtalsprövningsregler och nya regler om beslag av ”immateriell egendom”, t.ex. domännamn.

För första gången har jag lämnat ett särskilt yttrande (s. 118-123).